Achtergrondinformatie

‘Stem jij ook?’ is gestart in 2012. MEE Nederland*, Ieder(in) en ProDemos werkten toen samen om mensen met een lichte verstandelijke beperking beter voor te bereiden op de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Wegens succes is dat herhaald voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, de Europese verkiezingen in 2014, de Provinciale Statenverkiezingen in 2015, de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De samenstelling van de projectgroep varieerde hierbij met de ene keer meer en de andere keer minder deelnemende organisaties, en met wisselende initiatiefnemers aan het roer.

Steeds was het doel: mensen beter voorbereiden op de naderende verkiezingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle mensen met een verstandelijke beperking zèlf de keuze kunnen maken of ze wel of niet gaan stemmen bij verkiezingen. Daarbij willen we hen stimuleren om mee te doen door gebruik te maken van hun stemrecht.

Daarnaast is het project bedoeld om lokale organisaties en (zorg)instellingen te faciliteren bij het organiseren van voorlichting en workshops, waarbij mensen met een lichte verstandelijke beperking wegwijs gemaakt worden in het waarom en hoe van het stemmen.

Doelgroep & Bereik

Voor dit project richten we ons op volwassenen met een IQ tussen 50 en 85.

In Nederland wonen ruim 74.000 mensen met LVB (IQ 50 – 70) en daarnaast nog eens 2,2 miljoen zwakbegaafden (IQ 70- 85).

Secundair doel

Politici bewust maken van de grote kiezersgroep met LVB en hun specifieke behoeften.

‘Stem jij ook?’-2019 bestaat uit drie onderdelen:

In 2019 waren er in maart verkiezingen voor de  Provinciale Staten. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor beide verkiezingen is het volgende beschikbaar gesteld:

  1. Een toolbox waarbij organisaties zelf interactieve informatiebijeenkomsten kunnen organiseren
  2. Website stemjijook.nu
  3. ‘Stem jij ook?’-verkiezingskrant

In maart 2019 waren er ook Waterschapsverkiezingen. Hier werd in beperkte mate ook aandacht aan besteed in de materialen voor de Provinciale Statenverkiezingen. In mei 2019 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Half april zijn de materialen beschikbaar.

Meer informatie over het concept ‘Stem jij ook?’.

Hyperlinks naar relevante informatie

 * MEE Nederland is in 2016 overgegaan in MEE NL.