Hoe werkt de provincie?

Nederland bestaat uit 12 twaalf provincies.

De Provinciale Staten zijn de baas in de provincie. In de Provinciale Staten zitten mensen van verschillende politieke partijen. Deze mensen heten Statenleden. 

De Provinciale Staten is de baas van de provincie en maakt de regels waaraan iedereen zich moet houden. Ook houdden de Provinciale Staten in de gaten of de Gedeputeerde Staten goed zorgen voor alle mensen die in de provincie wonen.

Eens in de vier jaar zijn er de Provinciale Statenverkiezingen. Dan kiezen alle inwoners van de provincie welke mensen in de Provinciale Staten komen.