Initiatiefnemer


‘Stem jij ook?’-2019 wordt georganiseerd door ProDemos.

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

ProDemos in Den Haag: kom naar het Binnenhof!

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek biedt de organisatie rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities, cursussen en ook zaalruimte. Jaarlijks ontvangt ze tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die willen ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Actief in heel Nederland

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt. Voor scholen organiseert ProDemos excursies, gastlessen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en de rechtsstaat. Verder organiseert ProDemos colleges, cursussen, evenementen en debatten en geeft ze informatieve publicaties uit. Voor internet maakt ProDemos digitale tools zoals de StemWijzer en de Partijenwijzer.

Meer over ProDemos.