Voor de pers

‘Stem jij ook?’ is erop gericht om mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en moeilijklerenden politiekbewust te maken en hen te leren gebruik te maken van hun stemrecht. 

  1. Projectinformatie 'Stem jij ook?

    ‘Stem jij ook?’ is een project van MEE NL en ProDemos en het bestaat uit 4 onderdelen.

    Meer over het project 'Stem jij ook?'