Waar gaat de Europese Unie over?

De Europese Unie bestaat uit 27 landen.
Daar wonen ongeveer 450 miljoen mensen. 
Ieder land heeft een parlement en regering die zorgen dat alles goed is geregeld.
Sommige dingen kunnen landen niet alleen regelen.
Die dingen worden geregeld door de Europese Unie.

De landen zijn het niet altijd met elkaar eens. 
Daarom wordt er veel vergaderd. 
Dat gebeurt in het Europees Parlement.

Hieronder zie je een paar onderwerpen waar de Europese Unie besluiten over neemt.

kofferOveral naar toe

Nederland hoort bij de Europese Unie.
Daarom mag jij naar alle landen reizen die bij Europa horen.

Je hoeft bij de grens niet je paspoort te laten zien.
Maar je moet ‘m wel bij je hebben.

Je mag ook in andere landen van Europa gaan wonen of werken.
Mensen uit andere Europese landen mogen ook in Nederland komen wonen of werken.

 

luchtvervuilingMilieu

Luchtvervuiling stopt niet bij de grens van Nederland.
Dat geldt ook voor andere milieuproblemen.

Daarom zijn er regels om het milieu te beschermen.

Die gelden voor alle landen in Europa.
De Europese Unie controleert ook of alle landen zich aan die regels houden.

 

Landbouw en visserij

In heel Europa zijn er regels voor de landbouw en visvangst.
Die regels gelden in alle landen.

 

 De regels gaan bijvoorbeeld over over het spuiten van gif op groente en fruit.
Of bepalen hoeveel vis een visser mag vangen.

Er zijn ook boeren die niet genoeg geld hebben. 
De Europese Unie geeft die boeren extra geld. 
Dat heet subsidie. 

handelHandel

In Europa zijn er ook regels voor de verkoop van spullen.
Die spullen moeten veilig zijn.
Je mag er niet ziek van worden.
En ze mogen niet slecht zijn voor het milieu.

Alle bedrijven moeten zich aan die regels houden.
De Europese Unie controleert de bedrijven.
We weten hierdoor dat de spullen goed zijn.

Spullen mogen daarom zonder controle de grenzen over.
Hierdoor kunnen bedrijven hun spullen ook in andere landen verkopen.
En jij kunt veilig spullen uit andere landen kopen.