Waar kun je op stemmen?

Politieke partijen

Er zijn in Nederland meerdere politieke partijen. Een politieke partij is een groep mensen die dezelfde ideeën hebben. Wil je weten welke politieke partij bij jou past? Lees dan wat de verschillende politieke partijen belangrijk vinden. Met wie ben jij het eens?

Let op: de teksten zijn moeilijk. Je kunt iemand vragen om te helpen bij het lezen van de teksten.

VVD

De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. De overheid moet wel zorgen voor veiligheid. Daarom moet de overheid overlast en crimineel gedrag bestrijden. De VVD wil ook dat er minder vluchtelingen in ons land komen.

Klik hier voor verkiezingsprogramma van de VVD in eenvoudige taal (pdf)

Partij van de Arbeid (PvdA)

De PvdA wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat moet de overheid regelen. Mensen die weinig geld verdienen moeten minder huur betalen. Ook wil de PvdA dat de overheid zorgt voor meer banen. De PvdA wil dat banken meer belasting betalen.

Klik hier voor het verkorte verkiezingsprogramma van de PvdA (pdf)

PVV (Partij voor de Vrijheid)

De PVV wil geen vluchtelingen meer toelaten in Nederland. De partij is tegen de islam. Er moet meer geld naar de politie en het leger om Nederland veiliger te maken. Mensen moeten met pensioen kunnen als ze 65 jaar zijn. Niet pas met 67 jaar. De PVV wil dat Nederland uit de Europese Unie gaat.

SP (Socialistische Partij)

De SP vindt het niet eerlijk dat sommige mensen veel meer verdienen dan anderen. Daarom wil de SP dat de overheid het geld beter verdeelt tussen armen en rijken. De overheid moet van de SP nog veel meer regelen. De zorgverzekering voor iedereen bijvoorbeeld. De SP wil dat de zorg toegankelijk is voor iedereen.

Klik hier voor het verkorte verkiezingsprogramma van de SP (pdf)

CDA

Het CDA is een christelijke partij. Deze partij vindt het gezin heel belangrijk. Het CDA wil dat mensen voor elkaar zorgen. Jongeren moeten een dienstplicht hebben, bijvoorbeeld bij de politie of in de zorg. Mensen en organisaties kunnen veel zelf regelen. De overheid hoeft niet voor alles te zorgen.

Democraten 66 (D66)

D66 vindt dat mensen eigen keuzes moeten kunnen maken. Bijvoorbeeld over het einde van hun leven. Iedereen moet zich thuis voelen in Nederland. Ook buitenlanders die hier komen wonen. Er zijn nu te weinig leraren. Het is belangrijk dat meer mensen leraar willen worden. Er moet meer geld naar onderwijs. D66 is voor meer samenwerking in Europa.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van D66 (pdf)

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is een christelijke partij. Deze partij vindt bescherming van het leven erg belangrijk. De ChristenUnie is daarom tegen abortus en euthanasie. Mensen moeten elkaar helpen. Er mag van de ChristenUnie meer hulp naar arme landen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal van de CU (pdf)

GroenLinks

GroenLinks wil dat we beter met het milieu omgaan. Neder¬land moet daarom investeren in schone energie. Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Mensen die meer verdienen moeten meer belasting betalen. En de opvang voor kinderen tot vier jaar moet gratis worden.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP is een christelijke partij. De ideeën van deze partij komen uit de Bijbel. De SGP wil bijvoorbeeld dat zondag een rustdag is. De partij is ook tegen abortus en euthanasie. De SGP wil elk gezin 1000 euro geven na de komst van hun eerste kind.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal van de SGP (pdf)

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan dierenleed. Daarom wil de partij dat dieren ook rechten krijgen. Mensen moeten goed zorgen voor de natuur en het milieu. De partij is tegen nieuwe wegen en tegen uitbreiding van Schiphol. De Partij voor de Dieren vindt dat mensen na 40 jaar werken recht hebben op pensioen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal van de PvdD (pdf)

50PLUS

50PLUS komt op voor ouderen. De partij wil dat ouderen vanaf 65 jaar met pensioen kunnen. Niet pas met 67 jaar. Ook wil 50PLUS dat er meer geld gaat naar de ouderenzorg. De overheid moet zorgen dat ouderen makkelijker aan werk komen. Ouderen moeten ook goedkoper met de bus en de trein kunnen reizen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van 50Plus in eenvoudige taal (pdf)

DENK

DENK wil dat het niet uitmaakt waar je ouders geboren zijn. Mensen moeten elkaar accepteren zoals ze zijn. DENK wil hard optreden tegen racisme en discriminatie. De partij wil excuses van de regering voor de slavernij van vroeger. DENK wil dat vluchtelingen goede opvang krijgen.

VNL (VoorNederland)

VNL wil dat de belastingen omlaag gaan. Er moet één belastingtarief komen. De overheid moet vooral zorgen voor veiligheid. Daarom moet er meer geld naar de politie en het leger. VNL wil minder vluchtelingen toelaten, zodat de Nederlandse cultuur bewaard blijft.


StemWijzer

Vind je het nog steeds moeilijk kiezen met welke politieke partij jij het eens bent? Doe een test. Geef je mening over de stellingen op www.stemwijzer.nl. Ontdek met welke politieke partij jij het vaak eens bent.

Klik hier voor de StemWijzer.